نحوه خرید

برای خرید انواع تخم نطفه دار و دستگاه های جوجه کشی ابتداً با شماره های ذیل هماهنگ نمائید:

 

۰۹۱۴-۵۱۳-۹۵۳۸