تخم نطفه دار مرغ و خروس نژاد بلژیکی |خرید تخم نطفه دار مرغ زینتی |اروم جوجه

تخم نطفه دار مرغ بلژیکی
قیمت فروش تخم نطفه دار مرغ و خروس نژاد بلژیکی : ۱۲۰۰۰ تومان 
برای خرید از شرکت با کارشناسان شرکت تماس بگیرید 
تخم نطفه دار مرغ و خروس نژاد بلژیکی بعد از نطفه سنجی و کندیلینگ توسط دکتر دامپزشک به مشتریان گرامی ارسال میگردد 
 
تمامی تخم ها در داخل کمپوست مخصوص شرکتی به مشتریان گرامی ارسال میگردد 
اصلیت نژاد مرغ و خروس بلژیکی مال کشور اسکاتلند میباشد که بعد ها بیشتر در کشور بلژیک پرورش داده شده است به همین دلیل نام گذاری ان از کشور بلژیک بوده است 
بسیاری از کشور ها از این گونه از طیور به عنوان پرنده بهشتی یاد میکنند