تخم نطفه دار مرغ و خروس نژاد امپراطور | دستگاه جوجه کشی |شرکت اروم جوجه

تخم نطفه دار 
خرید تخم نطفه دار امپراطور
قیمت فروش تخم نطفه دار امپراطور :۶۰۰۰ تومان
برای خرید تخم نطفه دار مرغ و خروس نژاد امپراطور با کارشناسان شرکت تماس بگیرید و از راهنمایی های انها نهایت اسنفاده را ببرید 
بسته بندی تخم های نطفه دار در داخل کمپوست مخصوص شرکتی همراه با خاک اره میباشد 
برای خرید نیز میتوانید هم به صورت حضوری وهم به صورت غیر حضوری نیز تشریف بیاورید 
تخم بارور پرندگان زینتی از مرغداری خود شرکت اروم جوجه تهیه و ارسال میگردد از خرید خود اطمینان داشته باشید 
تمامی تخم های نطفه دار بسته بندی شده از شرکت اروم جوجه بعد از عمل نوربینی و کندیلینگ توسط دکتر دامپزشک به مشتریان ارسال میگردد 
صرفه اقتصادی نژاد امپراطور در بین مرغ های زینتی از سایر مرغ های زینتی بیشتر است چون کشش بازار کار و سرمایه نسبت به این پرنده دربین مرغداران و پرورش دهندگان بیشتر میباشد