تخم نطفه دار مرغ و خروس نژاد ارمنی مرندی | دستگاه جوجه کشی مرغ های زینتی |اروم جوجه

تخم نطفه دار ارمنی

تخم نطفه دار مرغ ارمنی 
قیمت فروش تخم نطفه دار مرغ و خروس نژاد ارمنی مرندی اصیل : ۸۰۰۰ تومان
قیمت فروش تخم نطفه دار مرغ و خروس نژاد ارمنی مرندی اذری بدل : ۴۰۰۰ تومان 
برای مشاوره و خرید دستگاه جوجه کشی و تخم نطفه دار تمامی طیور و طوطی سانان با کارشناسان شرکت تماس بگیرید
تخم نطفه دار مرغ مرندی از مرغداری خود اروم جوجه تهیه و تولید میگردد و بعد از نطفه سنجی و کندیلینگ توسط دکتر دامپزشک به مشتریان گرامی ارسال میگردد 
اروم جوجه در سطح کشور بزرگترین مرغداری ها را دارا میباشد شما مشتریان گرامی برای خرید نیز میتوانید به صورت حضوری نیز تشریف بیارید