تخم نطفه دار سلطان|خرید تخم نطفه دار مرغ و خروس نژاد سلطان|دستگاه جوجه کشی مرغ های زینتی

تخم نطفه دار سلطان

 

خرید تخم نطفه دار مرغ و خروس زینتی نژاد سلطان 
قیمت فروش تخم نطفه دار نژاد سلطان :۸۰۰۰ تومان 
بسته بندی تخم های نطفه دار مرغ های زینتی در سه وحله صورت میپذیرد اولا داخل شانه ها قرار میگیرد دوما داخل کمپوست مخصوص شرکتی قرار داده میشود و سوما داخل کارتن های حمل تخم قرار داده میشود تا اسیبی به انها زده نشود 
برای خرید انواع تخم نطفه دار مرغ های زینتی از قبیل مرغ و خروس نژاد سلطان با کارشناسان شرکت تماس بگیرید 
تخم نطفه دار مرغ و خروس نژاد سلطان از خود مرغداری شرکت اروم جوجه تهیه و پخش میگردد 
تمامی تخم های نطفه دار این شرکت قبل از ارسال به مشتریان نطفه سنجی شده و نوربینی و کندیلینگ و تفکیک سازی بعدا به مشتریان گرامی ارسال میگردد 
تخم نطفه دار مرغ و خروس نزاد سلطان از بهترین درصد راندمان در بین تخم های نطفه دار برخوردار میباشد که صرفه اقتصادی این طیور درایران بیش از پیش در بین پرورش دهندگان نژاد سلطان تداعی داشته است