تخم نطفه دار اردک محلی و روسی و ماندارین|خرید تخم نطفه دار|جوجه کشی از اردک

تخم نطفه دار اردک

 

قیمت  فروش تخم نطفه دار اردک محلی : ۸۰۰ تومان

قیمت فروش تخم نطفه دار اردک روسی و پکنی : ۳۲۰۰ تومان

قیمت تخم نطفه دار اردک ماندارین تضمینی:۱۲۰۰۰ تومان در تعداد کم 

 

 بسته بندی تخم های نطفه دار در داخل کمپوست مخصوص صورت میپذیرد و داخل کارتن های تخم های نطفه دار اردک خاک اره ریخته میشود تا در راه سرما یا گرما به ان صدمه ای نزند از خرید خود اطمینان داشته باشید 

ارسال تمامی تخم ها از طریق باربری ترمینال یا تیپاکس صورت میپذیرد 

تمامی تخم های نطفه دار بعد از نطفه سنجی و نوربینی به مشتریان گرامی ارسال میگردد 

اردک ها طیوری هستند که بایستی انها را در محا های پر رطوبت و ابکی نگه داری کرد و پرورش داد چون بدن انها از ابتدای تولد انها از تخم بایستی در اب باشند تا مریضی یا بیماری را از خود نشان ندهند به علاوه این موضوع اردک ها اگر شنا نکنند و ابتنی انجام ندهند طول عمر خیلی کمتری نسبت به سایر اردک ها ی شنا کن خوهاند داشت 

پرورش اردک نسبت به غاز ها چون هر دو در مناطق پر رطوبت هستند سخت تر است چون اردک ها از اب های گل الود مینوشند و خوراک انها از هر چیزی میتواند باشد منظور هر چیزی در زمین ببینند مزه ان را میچشند و ممکن است مریض شوند و از پا درایند  اما غاز ها باتوجه به اینکه کمی باهوش تر از اردک ها هستند میتوانند غذای مناسب را از غیر مناسب تشخیص دهند و انها را مورد تغذیه خود قرار ندهند 

امروزه به همین خاطر در اکثر مناطق کشور تخم اردک از تخم غاز ارزان تر است و حتی بازار کار انها نیز متداولا کمتر از غاز ها میباشد