تخم نطفه دار ابریشمی|خرید تخم نطفه دار مرغ و خروس نژاد ابریشمی رنگی و کوپال|دستگاه جوجه کشی

تخم نطفه دار 

تخم نطفه دار مرغ ابریشمی

تخم نطفه دارمرغ و خروس نژاد ابریشمی 

قیمت فروش تخم نطفه دار مرغ و خروس نژاد ابریشمی رنگی :۸۰۰۰ تومان

قیمت فروش تخم نطفه ار مرغ و خروس نژاد ابریشمی کوپال : ۷۰۰۰ تومان 

برای خرید تخم نطفه دار و مشاوره در مورد دستگاه های جوجه کشی با کارشناسان شرکت تماس بگیرید و از راهنمایی انها بهره لازم را ببرید 

تمامی تخم های نطفه دار بعد از عمل نطفه بینی و کندیلینگ توسط دکتر دامپزشک به مشتریان گرامی ارسال میگردد 

بسته بندی تخم های نطفه دار درداخل کمپوست مخصوص شرکتی و خاک اره به متریان گرامی ارسال میگردد 

مرغ و خروس نژاد ابریشمی رنگی یا کوپال از دیگر نژاد های کمیاب در ایران میباشند که به صورت خانگی اکثرا پرورش داده میشود این امر باعث شده است که تمامی پرورش دهندگان این طیور به خاطر کمیاب بودن این نزاد از طیور از فروش بالغ های انها یا تخم های انها یا جوجه های ابریشمی خودداری نمایند تا بعد از جمع اوری بالغ ها برای خود و احداث پرورش گاه بزرگتر اقدام به فروش تخم نطفه دار یا بارور یا جوجه یا بالغ نژاد ابریشمی کنند 

صرفه اقتصادی این نژاد از طیور در ایران انچنان خوب نیست چون پرور شدهندگان این نژاد اغلب خانه دار ها در روستا ها یا باغ دار ها هستند و شخص به خصوصی مستقیما و وبه جدیت این نژاد را پرورش نمیدهد و بازار ان کساد میباشد به همین خاطر بالغ این نزاد از طیور مبلغی بالغ بر ۷۰ هزار تومان حداکثر خواهد داشت 

تخم نطفه دار مرغ ابریشمی در شرکت اروم جوجه  از خود مرغداری اروم جوجه تهیه و ارسال میگردد